Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Velonovietņu izgatavošana un uzstādīšana Grobiņā

Velonovietņu izgatavošana un uzstādīšana Grobiņā

Projekta mērķis: Izgatavotas un uzstādītas sešas oriģinālas un unikālas velonovietnes pie sabiedrībai nozīmīgiem un tūristiem saistošiem publiskās infrastruktūras objektiem Grobiņā, tādējādi uzlabojot publisko un tūrisma pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, sekmējot velotūrisma infrastruktūras attīstību un veicinot vietējās teritorijas sakārtošanu.

Projekta nosaukums: Velonovietņu izgatavošana un uzstādīšana Grobiņā
Projekta īstenotājs: SIA “Tūrisma attīstības grupa”
Publiskais finasējums: 6210,00 €
Projekta adrese: Grobiņa, Grobiņas novads
Kontaktpersona:Ilze Kārkliņa, t. 26486189

velo-1200x800

bike seat