Vecpils autotrases attīstība

Radīt pievilcīgu, mūsdienu prasībām aprīkotu vidi liela mēroga autosporta sacensību rīkošanai, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību ikvienam apmeklētājam.

Projekta nosaukums: Vecpils autotrases attīstība
Projekta īstenotājs: BDR “SK Vecpips”
Publiskais finasējums: 16457,40 €
Projekta adrese: ” Vītiņi”, Vecpils pagasts, Durbes novads
Kontaktpersona: Sandis Džeriņš, tālr:20454710

vecpils-1200x800

bike seat