Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos

Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos

Izveidot sabiedrībai pieejamas, plašas un sanitārajām normām atbilstošas telpas sabiedriskā centra izveidei Nīcas pagasta Grīnvaltos, lai veicinātu vietējās kopienas aktivitātes.

Projekta nosaukums: Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos
Projekta īstenotājs: Nīcas novada dome
Publiskais finasējums: 11618,27 €
Projekta adrese:  Pērkones iela 2, Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, t. 63452257