Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Tautas tērpu iegāde Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava”

Tautas tērpu iegāde Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava”

Izgatavoti 12 Bārtas tautas tērpu komplekti un apavu komplekti Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava”.

Projekta nosaukums: Tautas tērpu iegāde Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava”
Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome
Publiskais finasējums: 17981,56 €
Projekta adrese: “Ritmi”, Gavieze, Grobiņas novads
Kontaktpersona: Gunita Laiveniece, t. 29122422

vartava-1200x800

bike seat