Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Sintētiskā seguma piegāde un uzstādīšana vieglatlētikas laukuma skrejceļam

Sintētiskā seguma piegāde un uzstādīšana vieglatlētikas laukuma skrejceļam

Projekta ietvaros uzklāts sintētiskais segums vieglatlētikas skrejceļam ( ~ 1350 m2) Grobiņas pilsētas stadionam. Tas veicinās sporta attīstību, veselīga dzīves veida ievērošanu novada iedzīvotāju vidū un dažādos brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta nosaukums: Sintētiskā seguma piegāde un uzstādīšana vieglatlētikas laukuma skrejceļam
Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome
Publiskais finasējums: 21593,78 €
Projekta adrese: Celtnieku iela 29, Grobiņa, Grobiņas novads
Kontaktpersona: Maira Melvere, t. 29384024

stadions-1200x800

bike seat