Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija

Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija

Veikts Sikšņu bibliotēkas trīs telpu remonts, izveidojot drošu un estētisku vidi, lai dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēki varētu attīstīt savas personības izaugsmi (kultūra; mūžizglītība; saturīga brīvā laika pavadīšana). Telpas izmantojamas brīvā laika pavadīšanai, bērnu lasīšanas veicināšanai, gan kultūras pasākumu organizēšanai.

Projekta nosaukums:  Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija
Projekta īstenotājs: Rucavas novada dome
Publiskais finasējums:  17282,55
Projekta adrese: “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
Kontaktpersona: Edgars Bertrams t. 26143329

siksni-1200x800