Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Sadzīves pakalpojuma centra izveide Gaviezes pagastā

Sadzīves pakalpojuma centra izveide Gaviezes pagastā

Izveidots sadzīves pakalpojumu centrs Gaviezes pagastā, kā ietvaros tiks veidota koplietošanas dušas telpa, atbilstoši higiēnas prasībām, un izvietots veļas mazgājamais automāts un žāvētājs.

Projekta nosaukums: Sadzīves pakalpojuma centra izveide Gaviezes pagastā
Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome
Publiskais finasējums: 9186,19 €
Juridiskā adrese:“Āmuļi”, Gavieze, Grobiņas novads
Kontaktpersona: Linda Leja, tālr.: 29431825

amuli-1200x800

bike seat