Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta

Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta

Projekta mērķis ir izveidot publiski pieejamu universālu sporta laukumu “Villa Alma” teritorijā, tādējādi dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un aktīvā tūrisma iespējas.

Projekta nosaukums: Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2. kārta
Projekta īstenotājs: Liepājas  novada dome
Publiskais finasējums: 45 000,00 €
Projekta adrese: “Varavīksnītes”, Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3401
Kontaktpersona: Solvita Zvejniece, t. 63404709

bike seat