Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam “Kurzemnieks”

Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam “Kurzemnieks”

Ar Kurzemes goda tērpu izstādīšanu, mūžizglītības lekciju un muzejpedagoģisko nodarbību, par tautas tērpu valkāšanas tradīcijām Kurzemē sagatavošanu Aizputes novadpētniecības muzejā, veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras mantojuma apzināšanā, un papildināt vietas potenciālu ar jaunu ar tūrismu saistīta pakalpojuma un produkta piedāvājumu. Iegūstot jaunu kolektīva koptēlu ar etnogrāfiski pareiziem un pilnīgiem Kurzemes goda tautas tērpiem, pārliecinoši varēsim parādīt ne tikai savu piederību Kurzemes novadam, bet arī prezentēt Kurzemes goda tautastērpa bagātību un greznumu, kas ir īpaši raksturīga Kurzemes novadam, koncertos Latvijā un ārzemēs.

Projekta nosaukums: Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam “Kurzemnieks”
Projekta īstenotājs: BDR “Aizputnieks”
Publiskais finasējums: 18000,00 €
Projekta adrese: Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Kontaktpersona: Inta Rudzīte, t. 29373185
bike seat