Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Gramzdas baznīcas atjaunošana Gramzdas pagastā, Priekules novadā “Lai top Gramzdas baznīcas jumts!”

Gramzdas baznīcas atjaunošana Gramzdas pagastā, Priekules novadā “Lai top Gramzdas baznīcas jumts!”

Atjaunots Gramzdas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts.

Projekta nosaukums: Gramzdas baznīcas atjaunošana Gramzdas pagastā, Priekules novadā “Lai top Gramzdas baznīcas jumts!”
Projekta īstenotājs: Gramzdas evanģēliski luteriskā draudze
Publiskais finasējums: 9047,49 €
Projekta adrese: “Gramzdas mācītāja ferma”, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Kontaktpersona: Vaclovs Kadaģis, tālr: 26437197

gramzda-nica-1200x800