Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē

Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē

Projekta mērķis ir izveidot Durbes pilsētā kvalitatīvu un pievilcīgu dabas tūrisma un rekreācijas objektu- celiņu gar Durbes pilskalnu un dīķi iedzīvotājiem un attīstīt tūrisma produkta klāstu, mazinot vēsturisko piesārņojumu.

Projekta nosaukums: Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē
Projekta īstenotājs: Durbes novada dome
Publiskais finasējums: 40 000,00 €
Projekta adrese: Durbe, Durbes novads
Kontaktpersona: Signe Rozenšteina, t. 22033850