Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā

Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā

Attīstīt dabas tūrisma infrastruktūru Kazdangas parkā, izbūvējot jaunu būvi pāri Dzirnezeram – gājēju tilts, laipa un skatu tornis – izveidojot ekonomiski aktīvu vietu Kurzemes reģionā, izmantojot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu.

Projekta nosaukums: Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā
Projekta īstenotājs: Aizputes novada dome
Publiskais finasējums: 45000,00 EUR €
Projekta adrese: “Dzirnezers”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads
Kontaktpersona: Biruta Konrāde, t. 26546632