Sākums » Realizētie projekti » ELFLA projekti » ELFLA sabiedriskā labuma projekti » Bērnu aktīvās atpūtas laukuma atjaunošana Saules ielā 25, Grobiņā

Bērnu aktīvās atpūtas laukuma atjaunošana Saules ielā 25, Grobiņā

Izveidots aktīvās atpūtas laukums Grobiņas pagasta Cimdenieku ciemā, uzstādot 4 jaunus sporta/aktīvās atpūtas elementus, kur vietējiem bērniem un jauniešiem t.sk. bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku sportiskā garā.

Projekta nosaukums: Bērnu aktīvās atpūtas laukuma atjaunošana Saules ielā 25, Grobiņā
Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome
Publiskais finasējums: 13533,92 €
Projekta adrese: Saules iela 25, Grobiņa, Grobiņas novads
Kontaktpersona: Gunita Laiveniece , t. 63497967, 29122422

bike seat