Baznīcas jumts vieno un pasargā

Saglabāt vietējo sakrālo mantojumu, atjaunojot publiska objekta Mežgalciema baznīcas jumta segumu.

Projekta nosaukums: Baznīcas jumts vieno un pasargā
Projekta īstenotājs: REL. MEŽGALCIEMA BAPTISTU DRAUDZE
Publiskais finasējums: 13511,69 €
Projekta adrese: “Mežgalciema baznīca”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, t. 26464782