7. jūnijs, 2023 – EJZF uzņēmējdarbības projekti

Vēsturiska zvejas kuģa pielāgošana tūrisma pakalpojuma sniegšanai

Uzņēmuma SIA “Marlin-11” izveidots 2011. gadā un tā galvenā nodarbošanās joma ir jūras zvejniecība Baltijas jūras piekrastes ūdeņos. Ņemot vērā ik pa laikam ieviestos ierobežojumus un, lai palielinātu vērtību nozvejotai zivij un dažādotu uzņēmuma darbību, uzņēmums īstenoja projektu “Vēsturiska zvejas kuģa pielāgošana tūrisma pakalpojuma sniegšanai”.

Projekts tiek īstenots uz Norvēģijas vēsturiskā zvejas kuģa “Ornfloy” un tā ietvaros ir iegādāts kuģa papildaprīkojums, ūdens un kanalizācijas sistēmas pamatlīdzekļi, gultas vietas un koka lete, mēbeļu komplekts, virtuves aprīkojums un piederumu komplekts, glābšanas plosti, vestes un pufi. Katrs minētais ieguldījums papildina viens otru un veicina uzņēmuma iespēju klientiem piedāvāt pilnvērtīgus un kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus, rīkot izbraucienus jūrā ar zvejas pasākumu un zivju pusdienām uz klāja, kā arī piedāvāt viesu izmitināšanu uz kuģa.

Projekts īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” rīcības “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē” ietvaros, pateicoties vietējas rīcības grupas “Biedrība “Liepājas rajona partnerība””, Lauku atbalsta dienesta un Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalstam.

Par projektu

Kontaktpersonas: Jānis Freimanis
Kontakttālruņi: 26306130
Projekta īstenošanas vieta: Liepāja
Projekta nosaukums: Vēsturiska zvejas kuģa pielāgošana tūrisma pakalpojuma sniegšanai
Projekta numurs: 21-02-FL03-F043.0205-000013
Publiskais finansējums: 23865.52 EUR

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content