28. decembris, 2017 – EJZF uzņēmējdarbības projekti

Tīklu darbnīcas-noliktavas izveide

Iegādāta moduļa tipa ēku, kurā ierīkota tīklu darbnīca-noliktava, lai veiktu zvejas rīku remontu un jaunradi (tīklu šūšana, murdu šūšana).

Projekta nosaukums: Tīklu darbnīcas-noliktavas izveide
Projekta īstenotājs: SIA “AISBERGS JV”
Publiskais finasējums: 14210,41 €
Juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas nov., p.n. Pāvilosta, LV-3466
Kontaktpersona: Jānis Vīgants, t. 29126416

aisbergs

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content