20. decembris, 2017 – EJZF uzņēmējdarbības projekti

Specializētā transporta iegāde, kurš aprīkots ar aukstuma kameru, zivju produkcijas pārvadāšanai

Projekta mērķis ir radīt pievienoto vērtību SIA “AJA 3” zivsaimniecības produktiem to piegādes posmā, iegādājoties specializēto transportu, kurš aprīkots ar aukstuma kameru, lai noteiktā laikā, apjomā un kvalitātē spētu piegādāt svaigās zivis gala pircējiem par maksimāli iespējamo preces cenu, tādējādi nodrošinot uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu.

Projekta nosaukums: Specializētā transporta iegāde, kurš aprīkots ar aukstuma kameru, zivju produkcijas pārvadāšanai
Projekta īstenotājs: SIA “AJA 3”
Publiskais finasējums: 19704,46 €
Projekta adrese: Dzintaru iela 87C, Pāvilosta, Pāvilostas nov., p.n. Pāvilosta, LV-3466
Kontaktpersona: Edgars Eduards Kristapsons t. 25464071

pavilosta2-1200x800

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content