23. janvāris, 2019 – EJZF uzņēmējdarbības projekti

Saules enerģija produkcijas ražošanas efektivitātei

Projekta mērķis ir uzlabot ražošanas efektivitāti zivju produkcijai samazinot maksu par elektroenerģiju uzstādot saules fotovoltu paneļus ar 20 KW jaudu pie maksimālās intensitātes. Elektrība ir dārgākais, kas sadārdzina zivju produkcijas ražošanu (kūpināšanu, uzglabāšanu) zvejnieku saimniecībā KAIJA.

Projekta nosaukums: Saules enerģija produkcijas ražošanas efektivitātei
Projekta īstenotājs: Zvejnieku saimniecība “KAIJA”
Publiskais finasējums: 22732,80 €
Projekta adrese: Celtnieku iela 1B, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466
Kontaktpersona: Jānis Pētermanis, t. 26597297

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content