11. maijs, 2023 – EJZF uzņēmējdarbības projekti

Mazo katamarānu (ūdens ragavu / Water Sledge) iegāde uzņēmuma darbības dažādošanai

SIA “MAJOKA” ir Liepājas piekrastes zvejniecības uzņēmums, kurš, meklējot pilnveidošanas un dažādošanas iespējas, 2021. gadā uzsāka attīstīt pakalpojumu tūrisma jomā.

Turpinot, attīstīt šo darbības jomu, uzņēmums īsteno jaunu projektu, kura ietvaros ir iegādāti divi pilnvērtīgi aprīkoti mazie katamarāni jeb ūdens ragavas uzņēmuma darbības dažādošanai un viena piekabi, ar ko mazos katamarānus varēs viegli pārvietot uz citu ūdens tilpni.

Šāda veida peldlīdzekļa unikalitāte ir tā daudzpusīgais pielietojums. Tā būs lieliska iespēja aktīvai atpūtai, izbraucieniem, makšķerēšanai, dabas vērošanai un fantastisko bagātību izzināšanai, kā arī citām iespējām Liepājas ezerā, ostas akvatorijā un jūrā.

Projekts īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros, pateicoties vietējas rīcības grupas “Biedrība “Liepājas rajona partnerība””, Lauku atbalsta dienesta un Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalstam.

Par projektu

Kontaktpersonas: Vilnis Brikmanis, Vladimirs Sizovs
Kontakttālruņi: 29258789, 29691803
Projekta īstenošanas vieta: Liepāja
Projekta nosaukums: Mazo katamarānu (ūdens ragavu / ‘Water Sledge’) iegāde uzņēmuma darbības dažādošanai
Projekta numurs: 21-02-FL03-F043.0205-000014
Publiskais finansējums: 28393.04EUR

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content