20. decembris, 2017 – EJZF uzņēmējdarbības projekti

Laivu remontu darbnīcas un zvejas piederumu noliktavas ēkas atjaunošana

Projekta mērķis ir mazināt sezonālo un meteoroloģisko ietekmi uz zvejniecības nozari, dažādojot uzņēmuma saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un paaugstinot drošības standartus strādājot jūrā, nodrošinot savā īpašuma esošo 3 zvejas kuģu kvalitatīvu remontu, kā arī piedāvājot novada teritorijā plašu laivu/kuģu remonta darbu klāstu Pāvilostas piekrastes zvejniekiem un 48 pašpatēriņa zvejniekiem.

Projekta nosaukums: Projekta nosaukums : Laivu remontu darbnīcas un zvejas piederumu noliktavas ēkas atjaunošana
Projekta īstenotājs: SIA “AJA 3”
Publiskais finasējums: 15231,81 €
Projekta adrese: Dzintaru iela 87C, Pāvilosta, Pāvilostas nov., p.n. Pāvilosta, LV-3466
Kontaktpersona: Edgars Eduards Kristapsons t. 25464071

pavilosta-1200x800

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content