17. maijs, 2022 – EJZF uzņēmējdarbības projekti

IK “ASARĪTIS” uzņēmējdarbības attīstība

Projekta ietvaros iegādāta automašīna, kas aprīkota ar aukstuma iekārtu/kameru, lai nodrošinātu klientiem produkcijas piegādi ar transportlīdzekli, kas specializēts pārvadāšanai atbilstošā temperatūrā (no +2˚C līdz +6˚C). IK “ASARĪTIS” nodarbojas ar piekrastes zveju, tīklu šūšanu un zivju kūpināšanu Nīcas pagasta Jūrmalciemā. Specializētais transports tagad dod iespēju radīt pievienoto vērtību uzņēmuma ražotajiem produktiem, nodrošinot to piegādi līdz klientiem arī citās pilsētās.

Par projektu

Kontaktpersonas: Ivars Roga
Kontakttālrunis: 26373691
E-pasts: ikasaritis@inbox.lv
Adrese: Jaunulpēni, Jūrmalciems, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., p.n. Nīca, LV-3473
Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde mobilās pasākumu vietas nodrošināšanai
Projekta numurs: 21-02-FL03-F043.0205-000002
Projekta kopējās izmaksas: 23935.00 EUR

Projekta īstenošanas vieta

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content