21. janvāris, 2019 – EJZF uzņēmējdarbības projekti

IK “ASARĪTIS” saimnieciskās darbības uzlabošana

Ēkas pārbūve zvejas inventāra uzglabāšanas un apstrādes vajadzībām, kā arī atsevišķas ēkas pārbūve zivju kūpināšanas vajadzībām un tam nepieciešamā inventāra iegāde. Zvejas inventāra apstrādes telpu ir mērķis aprīkot ar tīklu šūšanas mašīnu un darba galdu. Zivju kūpināšanas ēku ir mērķis aprīkot ar saldētavu zivju uzglabāšanai un malkas zivju kūpinātavu.

Projekta nosaukums: IK “ASARĪTIS” saimnieciskās darbības uzlabošana
Projekta īstenotājs: IK ASARĪTIS
Publiskais finasējums: 10 499,48 €
Projekta adrese: “Jaunulpēni”, Jūrmalciems, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Kontaktpersona: Ivars Roga, t. 26373691

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content