20. decembris, 2017 – EJZF sabiedriskā labuma projekti

Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales

Lai mazinātu antropogēno noslodzi un izveidotu pievilcīgu vidi iedzīvotājiem un tūristiem, izveidota pludmales infrastruktūra- koka laipas, soli, galdi, ugunskura vietas, gružu kastes, dušas kāju skalošanai, ģērbtuves, rotaļu elementi bērniem.

Projekta nosaukums: Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales
Projekta īstenotājs: Pāvilostas novada pašvaldība
Publiskais finasējums: 84342,86 €
Projekta adrese: Tirgus iela 18, Kalna iela 43, Jūras iela 2A Pāvilosta, Pāvilostas nov., p.n. Pāvilosta, LV-3466
Kontaktpersona: Vizma Ģēģere, t. 63484561

pavilosta3-1200x800

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content