23. janvāris, 2019 – EJZF sabiedriskā labuma projekti

Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana

Projekta mērķis ir paplašināt un uzlabot Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojumu, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu publisko piekļuves vietu Baltijas jūras pludmalei t.i. nobrauktuvi uz jūru Papes ciemā vietējiem iedzīvotājiem, zivsaimniecības uzņēmējiem, tūristiem, publiskās pludmales apsaimniekošanas vajadzībām, glābšanas un vides dienestiem, kā arī esošā stāvlaukuma grants seguma paplašināšana un informatīvo pludmales zonējuma zīmju uzstādīšana, lai organizētu atpūtniekus pludmalē.

Projekta nosaukums: Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana
Projekta īstenotājs: Rucavas novada dome
Publiskais finasējums: 38 898,50 €
Projekta adrese: Bākas stāvlaukums, Pape, Rucavas novads, LV-3477
Kontaktpersona: Edgars Bertrams, t. 26143329

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content