20. decembris, 2017 – EJZF sabiedriskā labuma projekti

Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam

Lai veicināt piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanu un publisku pieejamību, pārbūvēts šķūnis un izveidota lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcija.

Projekta nosaukums: Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam
Projekta īstenotājs: Pāvilostas novada pašvaldība
Publiskais finasējums: 34965,00 €
Projekta adrese: : Dzintaru iela1 , Pāvilosta, Pāvilostas nov., p.n. Pāvilosta, LV-3466
Kontaktpersona: Vizma Ģēģere, t. 63484561

pavilosta4-1200x800

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content