Sākums » Realizētie projekti » EJZF projekti » EJZF uzņēmējdarbības projekti » Tīklu darbnīcas-noliktavas izveide

Tīklu darbnīcas-noliktavas izveide

Iegādāta moduļa tipa ēku, kurā ierīkota tīklu darbnīca-noliktava, lai veiktu zvejas rīku remontu un jaunradi (tīklu šūšana, murdu šūšana).

Projekta nosaukums: Tīklu darbnīcas-noliktavas izveide
Projekta īstenotājs: SIA “AISBERGS JV”
Publiskais finasējums: 14210,41 €
Juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas nov., p.n. Pāvilosta, LV-3466
Kontaktpersona: Jānis Vīgants, t. 29126416

aisbergs