Sākums » Realizētie projekti » EJZF projekti » EJZF sabiedriskā labuma projekti » Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana

Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana

Projekta mērķis ir paplašināt un uzlabot Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojumu, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu publisko piekļuves vietu Baltijas jūras pludmalei t.i. nobrauktuvi uz jūru Papes ciemā vietējiem iedzīvotājiem, zivsaimniecības uzņēmējiem, tūristiem, publiskās pludmales apsaimniekošanas vajadzībām, glābšanas un vides dienestiem, kā arī esošā stāvlaukuma grants seguma paplašināšana un informatīvo pludmales zonējuma zīmju uzstādīšana, lai organizētu atpūtniekus pludmalē.

Projekta nosaukums: Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana
Projekta īstenotājs: Rucavas novada dome
Publiskais finasējums: 38 898,50 €
Projekta adrese: Bākas stāvlaukums, Pape, Rucavas novads, LV-3477
Kontaktpersona: Edgars Bertrams, t. 26143329