Sākums » Realizētie projekti » EJZF projekti » EJZF sabiedriskā labuma projekti » Antropogēnās slodzes samazināšana Plienkalnu ūdenskrātuves teritorijā, Medzes pagasta Grobiņas novadā

Antropogēnās slodzes samazināšana Plienkalnu ūdenskrātuves teritorijā, Medzes pagasta Grobiņas novadā

Pielnkalnu ūdenskrātuves apkārtnē atjaunot esošos piebraucamos ceļus ar kopgarumu 280 m, kā arī uzstādīt jaunus infrastruktūras elementus – vienu gājēju laipu, vienu pontona platformu ar laipu, piecas ugunskura vietas un vienu nojumi malkas uzglabāšanai.

Par projektu var lasīt arī portālā liepajniekiem.lv “Labiekārto Plienkalnu ūdenskrātuves teritoriju”.

Projekta nosaukums: Antropogēnās slodzes samazināšana Plienkalnu ūdenskrātuves teritorijā, Medzes pagasta Grobiņas novadā
Projekta īstenotājs:Grobiņas novada dome
Publiskais finasējums: 20516,15 €
Projekta adrese: Plienkalnu ūdenskrātuve, Medzes pagasts, Grobiņas novads
Kontaktpersona: 
Maira Melvere, t. 29384024

plienkalni-1200x800