9. februāris, 2023 – Semināri un pasākumi

Tikšanās ar iedzīvotājiem Pāvilostā

Liepājas rajona partnerība 7. februārī aizvadīja pirmo tikšanos ar iedzīvotājiem Pāvilostā. Paldies aktīvajiem iedzīvotājiem par iesaisti darba grupās un sava viedokļa izteikšanu. Pasākumu apmkelēja 30 iedzīvotāji.

Tikšanās ar iedzīvotājiem apraksts:

  • diskutējām par kopienas dzīves kvalitātes uzlabošnas iespējām;
  • šajā tikšanās reizē iepazīstinājām iedzīvotājus ar biedrības “Liepājas rajona partnerības” pārskatu LEADER programmā bijušajā Rucavas novadā;
  • darba grupās pārrunāsim iedzīvotāju skatījumu uz vietējās teritorijas vajadzībām un to prioritizēšana, iegūtos rezultātus iekļaujot partnerības attīstības stratēģijā.
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content