6. aprīlis, 2017 – Pieredzes apmaiņa

Igaunijas Leenemaa (Läänemaa) un Hījumā apriņķu ZVR mācību brauciens uz Ventspils un Liepājas reģionu no 2017. gada 30. marta līdz 1. aprīlim

Pēc iepazīšanās ar Ventspils reģiona piekrastes zvejniekiem un īstenotajiem projektiem, 31.martā 34. Igaunijas piekratses zvejnieku grupa ieradās Pāvilostā. Vispirms piedāvājām apmeklēt Pāvilostas muzeju, kura ekspozīcija saistīta ar piekrastes zvejniecību dažādos laikos un valstu iekārtās. Apskatījām Pāvilostas jahtu ostu, kuru mums laipni izrādīja ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs. Iepazināmies ar z/s Kaija īpašnieku Jāni Pētermani, kurš ir piekrastes zvejnieks, kas nodarbojas ar zivju pārstrādi un tirdzniecību savā veikaliņā Pāvilostā un citās tirdzniecības vietās Liepājā.

Tālāk devāmies uz Liepājas karostas daļu, lai parādītu ciemiņiem arī šo pilsētas vēstures mantojumu un attīstības potenciālu . Apskatījām Ziemeļu molu. Tālāk mūsu ceļš veda uz Jūrmalciemu Nīcas novadā.Tur tikāmies ar piekrastes zvejnieku Ivaru Rogu, kurš pastāstīja par zvejnieku dzīvi un darbu mazā piekrastes ostā.Apskatījām arī pašvaldības īstenoto projektu par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu- atjaunoto vēsturisko vinču. Apskatījām zivju kūpinātavu Jūrmalciemā. Lai iepzīstinātuar visu Liepājas rajona partnerības zivsaimniecības teritoriju, devāmies uz Rucavas novadu, kur apskatījām pašvaldības īstenoto projektu- stāvlaukumu pie jūras Papes ciemā, un senu zvejnieku sētu- muzeju “Vītolnieki”.

Pēc tam viesi devās uz naktsmītnēm Pērkonē- “Jūrnieka Ligzda”, kurā arī ir īstenoti vairāki EZF projekti.

1. aprīlī Igaunijas ZVRG pārstāvju un zvejnieku grupai bija iespēja iepazīties ar reģiona lielāko ostu un zvejniecības situāciju Liepājā.

Pēc īsas ekskursijas pa Liepājas promenādi un zvejas kuģu apskati kanālmalā pie biedrības “Baltijas Zivsaimieku apvienība” rīcībā esošās piestātnes Vecā Ostmalā 53, LRP padomes loceklis Aigars Laugalis aizveda grupu vizītē pie LSEZ Liepājas Ostas kapteiņu dienesta – Loču tornī, lai varētu vispirms ostas akvatoriju iepazīt no augstākā punkta. Vizītē piedalās arī LRP padomes loceklis, piekrastes zvejnieks un arī kapteiņa dienesta operatīvais darbinieks Vilnis Brikmanis. Ostas kapteiņa dienesta vadītājs Ansis Daizis grupai īsi un atraktīvi izstāstīja ostas vēsturi un galvenos faktus, tāpat izrādot arī vēsturisko torni un modernās iekārtas. Šādas torņa apskates drošības un citu iemeslu dēļ ir iespējams noorganizēt reti, tāpēc LRP padomes loceklis A.Laugalis ir pateicīgs Ostas kapteiņa dienestam par pretimnākšanu.

Tālāk grupa padomes locekļa Vilņa Brikmaņa vadībā devās apskatīt piekrastes zvejas kuģus, kas notauvoti Liepājas ostā – uzņēmuma “Kursa” teritorijā. Plašajās bijušā zvejnieku kolhoza “Boļševiks” piestātnēs ir arī vieta vairākiem Liepājas piekrastes zvejnieku kuģiem un laivām. Igauņu zvejniekiem bija iespēja satikt piekrastes zvejnieku Oskaru Kadeģi, kas laipni izrādīja savu saimniecību un abus kuģus. Oskars bija plānojis tajā sestdienas rītā būt atpakaļ ostā ar pilniem jūras apaļā grunduļu tīkliem, tomēr pirmā sezonas “bullīšu” zveja izpalika, kas sniedza iespēju zvejniekam veltīt laiku pieredzes apmaiņā ar ciemiņiem. Igauņu zvejnieki bija priecīgi par iespēju apskatīt un tikties ar zvejniekiem, iegūstot jaunus kontaktus iespējamai pārrobežu sadarbībai nākotnē. Pēc Kurzemes piekrastes iepazīšanas 3 dienu garumā viesi tālāk devās uz galvaspilsētas zivju tirgu un tālāk uz mājām.

Fotogalerija ir apskatāma šeit.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content