Sākums » Projektu iesniedzējiem » Realizēto projektu karte

Realizēto projektu karte

SIA “Bioenergy AD” uzņēmējdarbības attīstība

Projekta mērķis ir pārbūvēt esošas ēkas pagrabstāva telpas, pielāgojot tās konditorejas izstrādājumu ražošanas vajadzībām, kā arī iegādāties tam nepieciešamās iekārtas un inventāru.

Mobilās pirts pakalpojumu attīstīšana Pāvilostas novadā

Projekta mērķis ir nodrošināt tūrisma, viesmīlības un izklaides pakalpojumus Pāvilostā un tās apkārtnē. Projekta ietvaros iegādāta mobilā pirts, lai spētu nodrošināt pirts pakalpojumus, gan brīvdienu mājas klientiem, gan jebkuram potenciālajam klientam, kurš atrodas Pāvilostas apkārtnē, jo pirts būs mobila, viegli pārvietojama un izmantojama jebkurā vietā, jo tā ir montēta uz automašīnas piekabes un to bez […]

Sulas spiešanas un apstrādes pakalpojuma izveide

Projekta mērķis ir jauna veida pakalpojums – pilna cikla sulas ieguve un apstrāde, t.sk. sulas pildīšana modernā iepakojumā (īpašas plastmasas maiss ar krāniņu kartona kastē – angliskais apzīmējums BiB, kā saīsinājums no Bag-in-Box), kas lietotājiem nodrošina produkta kvalitātes ilgstošu (līdz 30 dienām) saglabāšanos arī pēc iepakojuma atvēršanas.

Interaktīvas apmācību platformas izstrāde burāšanas un kuģošanas pamatu apgūšanai SIA “Vēju aģentūra” konkurētspējas paaugstināšanai

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest unikālu teorētisko apmācību interaktīvo platformu (tālmācības režīmu). Latviešu jauniešiem dot iespēju iepazīties ar kuģniecības pamatiem interaktīvā veidā. Palielināt burāšanas skolu Pāvilostā pabeigušo skaitu un līdz ar to veicināt Pāvilostu apmeklējušo maksātspējīgo cilvēku skaitu. Ilgtermiņa mērķi ir palielināt kursu kapacitāti, lai, nezaudējot un uzlabojot apmācību kvalitāti, palielinātu apmācāmo kursantu skaitu, […]

“Kurzemnieki” pirts pārbūve un labiekārtošana pirts pakalpojumu sniegšanas vajadzībām

Projekta mērķis ir radīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstība. Projekta ietvaros ir atjaunota “Kurzemnieku” pirts – vieta, kur no jauna atklāt nepelnīti piemirstās latviskās pirts tradīcijas un iespējas, vieta, kur sniegt un saņemt pirtnieka pakalpojumus, atpūsties baudot apkārtējo dabu klusā, ainaviskā vietā meža ielokā Priekules pagastā.

Mājražošanas gaļas pārstrādes ceha “Kalniņkalni 1” izveide

Projekta mērķis ir izveidot mājražošanas gaļas pārstrādes cehu īpašumā “Ceptuve”, Vērgales pagastā. Tiks ražoti gaļas konservi ar gaļas saturu ne mazāk kā 70%. Sniegts pakalpojums medniekiem – medījumu gaļas pārstrāde, konservēšana. Pakalpojums mājsaimniecēm – ziemas krājumu konservēšana.

Stabu konstrukcijās iekarināmas šķēršļu trases izveide

Projekta īstenošanas rezultātā izveidotā šķēršļu trase līdzās brīvdienu mājas “Lauku kūrorts” , kas ļaus apmeklētājiem izmantot kompleksu pakalpojumu aktīvai bŗīvā laika pavadīšanai.

Veikparka izveide viesu mājas “Lauku kūrorts” teritorijā

Projekta īstenošanas rezultātā izveidots veikparks brīvdienu mājā “Lauku Kūrorts”, tādējādi papildinot aktīvās atpūtas iespējas. °

Pieturvieta zvejnieku sētā

Projekta mērķis ir sakārtot infrastruktūru izbūvējot automašīnu stāvlaukumu ar cieto segumu un izveidot ekskluzīvu zivju degustācijas vietu uz vecā zvejas kuģa, kas atrodas izcelts krastā pretī zivju veikalam, kā arī taciņu līdz upei kur iegādātās kūpinātās zivis varētu baudīt sēžot pie galdiņa un vērojot Sakas upi, kā arī aiziet līdz Sakas upei pamakšķerēt uz peldošās […]

Pastaigu takas paplašināšana un piejūras skatu platformas izveide Baltijas jūras piekrastē Grobiņas novada Medzes pagastā

Projekta mērķis ir paplašināt esošo izbūvēto pieeju pie Baltijas jūras Grobiņas novada Medzes pagastā, paredzot takas pagarinājumu, vienas skatu platformas un nojumes izbūvi kāpu zonā. Realizējot mērķi tiks veicināta ilgtspējīga piekrastes zonas attīstība, kas realizējas samazinot antropogēno slodzi uz jutīgo Baltijas jūras kāpu zonu. Līdz ar to Grobiņas novada iedzīvotāji, makšķerēšanas entuziasti, kā arī tūristi […]

Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana

Projekta mērķis ir paplašināt un uzlabot Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojumu, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu publisko piekļuves vietu Baltijas jūras pludmalei t.i. nobrauktuvi uz jūru Papes ciemā vietējiem iedzīvotājiem, zivsaimniecības uzņēmējiem, tūristiem, publiskās pludmales apsaimniekošanas vajadzībām, glābšanas un vides dienestiem, kā arī esošā stāvlaukuma grants seguma paplašināšana un informatīvo pludmales zonējuma zīmju uzstādīšana, lai organizētu atpūtniekus […]

Saules enerģija produkcijas ražošanas efektivitātei

Projekta mērķis ir uzlabot ražošanas efektivitāti zivju produkcijai samazinot maksu par elektroenerģiju uzstādot saules fotovoltu paneļus ar 20 KW jaudu pie maksimālās intensitātes. Elektrība ir dārgākais, kas sadārdzina zivju produkcijas ražošanu (kūpināšanu, uzglabāšanu) zvejnieku saimniecībā KAIJA.

Virtuālais zivju tirgus

Projekta mērķis ir attīstīt jaunu (inovatīvu) pakalpojumu – svaigu zivju un to izstrādājumu interneta veikalu, izveidojot tā funkciju nodrošināšanai atbilstošu tīmekļa vietni, un radīt pievienoto vērtību zivsaimniecības produktiem to piegādes posmā, iegādājoties specializēto transportu, kurš aprīkots ar aukstuma kameru, lai noteiktā laikā, apjomā un kvalitātē spētu piegādāt svaigās zivis gala pircējiem.

IK “ASARĪTIS” saimnieciskās darbības uzlabošana

Ēkas pārbūve zvejas inventāra uzglabāšanas un apstrādes vajadzībām, kā arī atsevišķas ēkas pārbūve zivju kūpināšanas vajadzībām un tam nepieciešamā inventāra iegāde. Zvejas inventāra apstrādes telpu ir mērķis aprīkot ar tīklu šūšanas mašīnu un darba galdu. Zivju kūpināšanas ēku ir mērķis aprīkot ar saldētavu zivju uzglabāšanai un malkas zivju kūpinātavu.

Jaunu pamatlīdzekļu iegāde kempinga “Ērgļi” saimnieciskās darbības paplašināšanai

Projekta mērķis ir veicināt kempinga “Ērgļi” saimniecisko izaugsmi un konkurētspēju iegādājot jaunus pamatlīdzekļus. Problēma – kempingam pieejamais materiāli tehniskais nodrošinājums ir pietiekams, lai tūristiem piedāvātu tradicionālos tūrisma pakalpojumus. Bet, ievērojot kempinga atrašanās vietu – 900 metru attālumā no atklātās Baltijas jūras, teritorijā darbojas vairāki piekrastes zvejnieki, kuri piedāvā iegādāties svaigi zvejotas zivis, būtu lietderīgi izmantot […]

Tūrisma pakalpojuma dažādošana un paplašināšana Brīvdienu mājā “Atomi”

Projekta ietvaros uzcelta viena brīvdienu māju – vieta, kur atpūsties baudot apkārtējo dabu, atpūšoties no ikdienas steigas klusā, ainaviski skaistā vietā pie Liepājas ezera, kura aprīkota tā, lai klientam ar īpašām vajadzībām būtu komfortabli uzturēties.

Mobilā remonta darbnīca

Projekta mērķis ir izveidot mobilu remonta darbnīcu, kas spēj veikt dažādu mehānismu remontu, tai skaitā hidrocilindru restaurāciju, ierodoties uz vietas objektā pie saplīsušās tehnikas. Pakalpojuma mērķa klienti ir dažādu nozaru uzņēmumi, kas savā darbā izmanto smago tehniku – lauksaimniecības, mežsaimniecības, būvniecības un ceļu būves uzņēmumi.

Četru tūrisma mītņu būvniecība īpašumā “Bārtas krasts”, Dunikas pagasts

Projekta mērķir ir: Uzbūvēt un labiekārtot 4 četrvietīgas tūrisma mītnes ar kopējo “gultas vietu” skaitu 16 cilvēkiem. Izveidot 6-u bedrīšu golfa laukumu, popularizējot gan šo spēli, gan vienlaicīgi prezentējot atpūtas kompleksu “Bārtas krasts” kā sakārtotu un pievilcīgu vidi un norādot uz tā turpmāko saistību ar sporta aktivitātēm. Labiekārtot un izveidot “laivotāju” piestātni un atpūtas vietu […]

Kempinga “Ods” attīstība, paplašinot diennakts atpūtas piedāvājumu

Projekta mērķis ir jau iecienītajā atpūtas bāzē pie Bārtas upes krasta ,paplašināt diennakts atpūtas piedāvājumu. Izgatavotas un uzstādītas 4 pārvietojamas atpūtas mājiņas “Lielais Ods” un 3 pārvietojamas kempinga mājiņas “Mazais Ods”.

Kvalitatīvu darba apstākļu radīšana lavandas pārtikas un dzērienu “LavenderTaste” produktu ražošanai

SPA un atpūtas kompleksā “Lavendervilla” uzsākta lavandas pārtikas un dzērienu produktus “Lavender Taste” ražošanu un realizāciju, papildus klientiem piedāvājot pārtikas un dzērienu produktu degustācijas. Tiek efektīvāk izmantoti uzņēmuma resursi un daudzveidots esošais produkta sortiments, papildināts lauku tūrisma piedāvājums.

Uzņēmuma darbības pilnveidošana, iegādājoties niedru izvešanas tehniku

Projekta ietvaros iegādātā tehnika dod iespēju saražot eksportspējīgu produktu, tās ir niedres, kas ir sagatavotas jau kā būvmateriāls jumtu klāšanai. Jaunais agregāts dod iespēju savākt un izvest sapļautās niedres līdz niedru kūlīšu siešanas līnijai, jo tas maksimāli pietuvoties niedru pļaušanas vietai, kas pēdējās ziemās esošajos bezsala apstākļos ir ļoti apgrūtinoši. Kā arī iegādātais agregāts ļauj […]

Koka konstrukciju un masīvkoka izstrādājumu ražošana

Projektā iegādātas ražošanas iekārtas ar nepieciešamo aprīkojumu, lai spētu nodrošināt pilnu koka konstrukciju ražošanas ciklu.

Konditorejas, ceptuves izveide

Projekta mērķis ir attīstīt vietējo mājražotāju uzņēmējdarbību un piedāvāt cilvēkiem kvalitatīvus, dabīgus un bez e-vielām gatavotus konditorejas izstrādājumus, sekojot līdz mūsdienu modes tendencēm tirgū. Pēc gūtās pieredzes, izgatavojot zefīrus un citus izstrādājumus, mūsdienās cilvēki ir ļoti ieinteresēti pirkt mājās gatavotus produktus.

Iekārtu un aprīkojuma iegāde ražošanas attīstībai , jaunu produktu ražošanai un esošo kvalitātes uzlabošanai Kalvenes topošajā, Durbes un Aizputes esošajās vīna darītavās

Projekta mērķis ir paaugstināt SAI “Aizputes vīna darītava” un SIA “EVI&JO” saražoto augļu-ogu vīnu kvalitāti, izveidot jaunus inovatīvus produktus un produktus ar augstu pievienoto vērtību augļu-ogu dzirkstošos vīnus, limonādes uz dabīgo augļu-ogu sulu bāzes, piedāvāt jaunus tūrisma pakalpojumus jauniešiem un bērniem. Izveidot jaunu vīna darītavu Kalvenes “Medniekos”, kas vīnu gatavo no tupat izaudzētajām vīnogām. Ilgtermiņa […]

CNC frēzēšanas iekārtas iegāde koka dizaina lietu ražošanas uzsākšanai

Pēc projekta “CNC frēzēšanas iekārtas iegāde koka dizaina lietu ražošanas uzsākšanai” īstenošanas tiks uzsākta tāda koka dizaina priekšmetu ražošana, kuru galvenais izejmateriāls būs jau pieredzējis un reiz izmantots koks. Jaunizveidotā uzņēmuma īpašnieks plāno pagarināt reiz izmantotu un pielietotu kokmateriālu mūžu, piemēram, vecu šķūņu, klēšu būvniecībā izmantoti kokmateriāli, pārvēršot tos jaunos produktus. Rezultātā ar projekta palīdzību […]

Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta

Projekta mērķis ir izveidot publiski pieejamu universālu sporta laukumu “Villa Alma” teritorijā, tādējādi dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un aktīvā tūrisma iespējas.

Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1. kārta

Projekta mērķis ir atjaunot, labiekārtot un modernizēt publiskās aktīvās atpūtas laukumus zemesgabalā “Varavīksnītes”, Bernātos, radot pievilcīgu un sakārtotu vidi aktīvai brīvā laika pavadīšanai, sporta pasākumu un nometņu rīkošanai, tādējādi paaugstinot arī Bernātu dabas parka potenciālu un pievilcību tūrisma jomā.

Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam “Kurzemnieks”

Ar Kurzemes goda tērpu izstādīšanu, mūžizglītības lekciju un muzejpedagoģisko nodarbību, par tautas tērpu valkāšanas tradīcijām Kurzemē sagatavošanu Aizputes novadpētniecības muzejā, veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras mantojuma apzināšanā, un papildināt vietas potenciālu ar jaunu ar tūrismu saistīta pakalpojuma un produkta piedāvājumu. Iegūstot jaunu kolektīva koptēlu ar etnogrāfiski pareiziem un pilnīgiem Kurzemes goda tautas tērpiem, pārliecinoši varēsim parādīt […]

Šodien iesaisties, piedalies un baudi “Dvēseles veldzes dārzu” Ziemupē

Projekta mērķis ir lLabiekārtot teritoriju pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti un viņu atbalsta personām, sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

Velomaršruta izveide apkārt Durbes ezeram

Projekta mērķis ir izveidot velomaršrutu apkārt Durbes ezeram, tādējādi sakārtojot apkārtējo vidi un nodrošinot iedzīvotājiem pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu.

Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē

Projekta mērķis ir izveidot Durbes pilsētā kvalitatīvu un pievilcīgu dabas tūrisma un rekreācijas objektu- celiņu gar Durbes pilskalnu un dīķi iedzīvotājiem un attīstīt tūrisma produkta klāstu, mazinot vēsturisko piesārņojumu.

Priekules novada “Ģimeņu dārza” labiekārtošanas 1. kārta

Ideja par Priekules novada “Ģimeņu dārza” veidošanu ir netiešā veidā saistīta ar iniciatīvas “Likteņdārzs” īstenošanu Latvijā. Tā radās 2011. gadā, kad pašvaldība vēlējās īpaši godāt gada laikā novadā dzimušos bērnus un viņu ģimenes, rīkojot viņiem par godu svētkus un atstājot ne tikai emocionālas atmiņas par notikušu pasākumu, bet arī paliekošu vērtību – ģimeņu kopīgi iestādītus […]

Pastaigu un rekreācijas takas būvniecība īpašumā “VOLZBAHS” Vaiņodes novadā

Labiekārtot atpūtas vietu “Volzbahs”. Projekts paredz ierīkot taku ar pakāpieniem (jeb kāpnes ar margām un skatu laukumiem) Volzbaha nogāzē 105,5 m garumā. Uzbūvējot kāpnes, palielināsies nogāzes daudzfunkcionalitāte, piemēram, nogāzes pārredzamība pasākumu laikā (kāpnes izmantojamas kā skatītāju vietas, vienlaikus uzlabojot drošību, novēršot neuzmanīgu pārvietošanos pa nogāzi). Sevišķi nozīmīgi tas būs ziemas pasākumu laikā, tās nodrošinās skatītājiem […]

Baznīcas jumts vieno un pasargā

Saglabāt vietējo sakrālo mantojumu, atjaunojot publiska objekta Mežgalciema baznīcas jumta segumu.

Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos

Izveidot sabiedrībai pieejamas, plašas un sanitārajām normām atbilstošas telpas sabiedriskā centra izveidei Nīcas pagasta Grīnvaltos, lai veicinātu vietējās kopienas aktivitātes.

Skaņu radošu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas Mežaparkā

Skaņu radošu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas Mežaparkā, kas veicinās kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību, dabas objekta sakārtošanu jauna veselības un tūrisma pakalpojuma pieejamībai. Izveidoti skaņu radošu izturīgi objekti parkā 1km garumā, lai staigāšana, atpūta būtu interesantāka, apmeklētāji varēs darboties, klausīties, atpūsties un pārvietoties no objekta uz objektu.

Bernātu Dzintariņa atdzimšana

Projekta mērķis ir radīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Bernātu “Dzintariņā”. Pārbūvēt bijušo kafejnīcu un izveidot pievilcīgu vietu atpūtai Bernātu dabas parka apmeklētājiem.

Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos

Peldbūve – peldoša pirts ar atpūtas un brīvā laika pavadīšanas telpām. Papildus pirtij un telpām paredzēta arī baļla, kurā varēs baudīt ūdens procedūras.

Nīcas siers

Izveidota siera ražotne, kura balstīta uz jaunām zināšanām un prasmēm, tādējādi sekmējot vietējo resursu maksimālu un produktīvu izmantošanu, radot pēc iespējas augstāku pievienoto vērtību. Projekta rezultātā paredzēts ražot klasisko puscieto “Gouda” tipa sieru un neizmantot ne konservantus, ne mākslīgās piedevas, jo siera gatavojamais katls tiks savienots ar slaukšanas iekārtu, līdz ar to tajā nonāks tikko […]

Kempinga “Pabērzi” izveide Bernātos

Radīts jauns lauku tūrisma pakalpojums ar moderniem un mūsdienīgiem kempinga namiņiem, kur būs iespējams pavadīt brīvo laiku. Bez pamatpakalpojumiem, nakšņošanas iespējām jaunos kempinga namiņos vai telšu vietās, tiks izveidota plaša profila aktīvās atpūtas zona ar dažādām sportošanas iespējām. Plānots piedāvāt arī velosipēdu īri, lai klienti varētu izbaudīt dabas parka “Bernāti” unikālo un skaisto mežu un […]

Bērnu rotaļu laukumu izveide Dunalkā

Veidot atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu Dunalkas centra bērniem, tādējādi radot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un veicināt bērnu attīstību.

Grobiņas arheoloģiskā ansambļa informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana

Projekta ietvaros izgatavoti un uzstādīti 6 Grobiņas arheoloģiskā ansambļa informācijas stendi, nodrošinot līdz šim nebijuša, unikāla kultūrvēsturiskā materiāla izklāstu atbilstoši katrai Grobiņas arheoloģiskā ansambļa vietai divās valodās – latviešu un angļu. Līdz ar to var droši apgalvot, ka plānotie informācijas stendi ir pilnīgs jauninājums visā novada teritorijā. Turklāt aprakstošais materiāls papildināts ar spilgtām, uzskatāmām un […]

Alsungas tautastērpa izgatavošana Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mārsils”

Projekta mērķis ir izveidot autentiskus Alsungas novada tautas tērpus deju kolektīvam “Mārsils”, lai sekmētu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstību, audzināt patriotiskās vērtības , veicināt Latvijas kultūrvērtību popularitāti Pāvilostas novadā.

Bērnu aktīvās atpūtas laukuma atjaunošana Saules ielā 25, Grobiņā

Izveidots aktīvās atpūtas laukums Grobiņas pagasta Cimdenieku ciemā, uzstādot 4 jaunus sporta/aktīvās atpūtas elementus, kur vietējiem bērniem un jauniešiem t.sk. bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku sportiskā garā.

Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Cimdeniekos, Grobiņas pagastā

Izveidots aktīvās atpūtas laukums Grobiņas pagasta Cimdenieku ciemā, uzstādot 4 jaunus sporta/aktīvās atpūtas elementus, kur vietējiem bērniem un jauniešiem t.sk. bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku sportiskā garā.

Saules paneļu darbināmas elektrouzlādes stacijas izveide

Esošajā benzīntankā Ģenerāļa Baloža ielā 33B, Liepājā ,izveidot elektrotransportlīdzekļu un citu elektroietaišu uzlādes staciju, kura tiks darbināta ar saules paneļu / bateriju palīdzību. Dotajā uzlādes stacijā var uzlādēt elektropiedziņas velosipēdus, invalīdu ratiņus/braucamos, mazās elektroiekārtas (mobīlais telefons, dators), kemperus u.c. ar elektrību darbināmu tehniku. agregātus. Viena uzlādes vieta arī elektoautomobīlim.

Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā

Attīstīt dabas tūrisma infrastruktūru Kazdangas parkā, izbūvējot jaunu būvi pāri Dzirnezeram – gājēju tilts, laipa un skatu tornis – izveidojot ekonomiski aktīvu vietu Kurzemes reģionā, izmantojot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu.

Tīklu darbnīcas-noliktavas izveide

Iegādāta moduļa tipa ēku, kurā ierīkota tīklu darbnīca-noliktava, lai veiktu zvejas rīku remontu un jaunradi (tīklu šūšana, murdu šūšana).

Vietējo produktu realizācijas, degustācijas un prezentācijas telpu izveide Kalvenes pagastā

Izbūvēta multifiunkcionāla ēka, kurā izveidota vietējo produktu tirdzniecības, prezentācijas un degustācijas vieta vietējiem ražotājiem.

Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam

Lai veicināt piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanu un publisku pieejamību, pārbūvēts šķūnis un izveidota lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcija.

Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales

Lai mazinātu antropogēno noslodzi un izveidotu pievilcīgu vidi iedzīvotājiem un tūristiem, izveidota pludmales infrastruktūra- koka laipas, soli, galdi, ugunskura vietas, gružu kastes, dušas kāju skalošanai, ģērbtuves, rotaļu elementi bērniem.

Jauna produkta ražošanas uzsākšana un jaunu realizācijas tirgu apgūšana

Projekta mērķis ir iegādāties atsevišķus papildus pamatlīdzekļus, lai uzsāktu jaunu produktu jaunā iepakojumā ražošanu – zivju burgeri ar pildījumu un bez pildījuma, iepakojot termoformas iepakojumā. Projekta rezultāts – jauns produkts un jauns iepakojums. Papildus varēs uzsākt to eksportu uz Japānu un citām Āzijas valstīm (dēļ metāla detektora).

Specializētā transporta iegāde, kurš aprīkots ar aukstuma kameru, zivju produkcijas pārvadāšanai

Projekta mērķis ir radīt pievienoto vērtību SIA “AJA 3” zivsaimniecības produktiem to piegādes posmā, iegādājoties specializēto transportu, kurš aprīkots ar aukstuma kameru, lai noteiktā laikā, apjomā un kvalitātē spētu piegādāt svaigās zivis gala pircējiem par maksimāli iespējamo preces cenu, tādējādi nodrošinot uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu.

Laivu remontu darbnīcas un zvejas piederumu noliktavas ēkas atjaunošana

Projekta mērķis ir mazināt sezonālo un meteoroloģisko ietekmi uz zvejniecības nozari, dažādojot uzņēmuma saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un paaugstinot drošības standartus strādājot jūrā, nodrošinot savā īpašuma esošo 3 zvejas kuģu kvalitatīvu remontu, kā arī piedāvājot novada teritorijā plašu laivu/kuģu remonta darbu klāstu Pāvilostas piekrastes zvejniekiem un 48 pašpatēriņa zvejniekiem.

Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana

Pie esošā bērnu dārza “Zvaniņš” izveidots jauns rotaļu laukums dažādām bērnu vecuma grupām 0-7 g.v., neatkarīgi no viņu garīgā un fiziskā veselības stāvokļa un norobežots ar sētu, jo blakus atrodas auto ceļš.

Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija

Veikts Sikšņu bibliotēkas trīs telpu remonts, izveidojot drošu un estētisku vidi, lai dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēki varētu attīstīt savas personības izaugsmi (kultūra; mūžizglītība; saturīga brīvā laika pavadīšana). Telpas izmantojamas brīvā laika pavadīšanai, bērnu lasīšanas veicināšanai, gan kultūras pasākumu organizēšanai.

Uzņēmuma ražošanas procesa modernizācija

mērķis: Projekta ietvaros iegādātā tehnika dod iespēju saražot eksportspējīgu produktu, tās ir niedres, kas ir sagatavotas jau kā būvmateriāls jumtu klāšanai. Jaunais agregāts niedres sagatavos jau kūlīšos, niedres netiek salauzītas un saspiestas, tās nav jāšķiro, palielinās saražotās produkcijas apjoms un kvalitāte, samazinās laiks, kas tiek patērēts produkcijas saražošanai.

Jūras Velocope

mērķis: Jūras Velocepe – makšķerēšana jūrā no krasta, labākas copes vietas meklējot ar velosipēdu braucot pa piekrasti no Liepājas līdz Jūrmalciemam. Velosipēdi pielāgoti makšķernieku ērtībām. Papildus velosipēdiem, ir iespēja arī iznomāt nepieciešamos makšķerēšanas rīkus.

Mēbeļu restaurēšanas un izgatavošanas darbnīca

Izveidot un aprīkot produktīvu mēbeļu restaurācijas un ražošanas uzņēmumu, balstoties uz kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

Rotaļu laukuma būvniecība Vaiņodē

Projekta mērķis ir izveidot publiski pieejamu bērnu rotaļu laukumu Vaiņodes centra parkā.

Sadzīves pakalpojuma centra izveide Bārtas pagastā

Izveidots sadzīves pakalpojumu centrs Bārtas pagastā, kā ietvaros izveidota koplietošanas dušas telpa, atbilstoši higiēnas prasībām, un izvietots veļas mazgājamais automāts un žāvētājs.

Mūzikas dabas taka

Projektā “Mūzikas dabas taka” Purmsātu muižas parka teritorijā izvietoti pieci āra mūzikas instrumenti – varavīksnes sambas, vertikālie zvani, lielā marimba, duo metalafons un spoguļzvani. Spēlējot šos āra instrumentus, kuri ir brīvi peieejami ikvienam lietotājam, veicina izpratni un mīlestība pret mūziku, kā arī attīsta prasmes un ritma sajūtu.

Durbes stadiona labiekārtošana

Nodrošināt sociālo iekļaušanos un uzlabot lauku dzīves telpu, padarot to draudzīgāku un pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, labiekārtojot Durbes pilsētas stadionu ar sporta inventāru, kurš piemērots arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem, un izveidojot skeitparku.

Biedrības “Re,Kā- Lieģi” darbības nodrošināšana

Tautastērpu komplektu papildināšana vidējās paaudzes deju kolektīvam “RE, KĀ -Lieģi” ar jauniem brunčiem, blūzēm un aubēm.

Gramzdas baznīcas atjaunošana Gramzdas pagastā, Priekules novadā “Lai top Gramzdas baznīcas jumts!”

Atjaunots Gramzdas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts.

Veselīgas atpūtas un sporta infrastruktūras izveide Kalvenes pagastā

Veicināt un dažādot Kalvenes pagasta iedzīvotāju iespējas veselīgi atpūsties, aprīkojot aktīvās atpūtas laukumu ar sešiem āra trenažieriem.

Nāc vingrot svaigā gaisā!

Izveidot jaunu brīvā laika pavadīšanas objektu Nīcas novadā, uzstādot 11 publiski pieejamus brīvdabas trenažierus un labiekārtojot to uzstādīšanas teritoriju, tādējādi dodot iespēju iedzīvotājiem un citiem interesentiem aktīvi un veselīgi pavadīt laiku svaigā gaisā, veicinot viņu fiziskās veselības uzlabošanu, kā arī aktīva dzīvesveida popularizēšanu Nīcas novadā.

Vecpils autotrases attīstība

Radīt pievilcīgu, mūsdienu prasībām aprīkotu vidi liela mēroga autosporta sacensību rīkošanai, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību ikvienam apmeklētājam.

Lauku naktsmītnes, SPA un pirts atpūtas kompleksa “LavenderVilla” izveide

Projekta ietvaros izveidots komplekss tūrisma produkts – SPA un pirts pakalpojumi, ar atpūtas teritorijai atbilstošiem elementiem, kas ir paredzot pasākumu organizēšanas ēku un viesu mājiņu izvietojumu, unikālas telšu vietas ar vigvamiem, labiekārtotas ar koka galdiem un soliem, bērnu rotaļu laukumu, velo nomas izveidi, labierīcības un apkurināma koka kubla uzstādīšanu.

Mobilās skatuves iegāde

Projektā iegādāta mobilā skatuve, lai uzņēmums varētu nodrošināt pilnu pakalpojuma ciklu un pasūtītājam nav jāmeklē vairāki pakalpojumu sniedzēji, lai nodrošinātu kvalitatīvu pasākumu organizēšanu.

Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde

Projektā izveidots tenisa laukums ar kvalitatīvu segumu pie Priekules vidusskolas un iegādāta tenisa bumbiņu metēja mašīna, kas ļauj arī vienatnē nodarboties ar tenisa spēli.

Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā

Priekules kultūras namam iegādātas skaņas un gaismas iekārtas, lai varētu kvalitatīvi un mūsdienīgi realizēt kultūras produktu piedāvājumu Priekules novadā, kultūras namā darbojas 7 pašdarbības kolektīvi ar 143 dalībniekiem.

Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai

Izveidojot ielu tirdzniecības laukumu ar nojumi, stāvlaukumu un sabiedrisko tualeti, radīta iespēja novada zemniekiem, mājražotājiem un citiem uzņēmējiem realizēt savu produkciju tuvāk pircējam un pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iegādāties vietējo uzņēmēju ražojumus.

Aukstums vairs nav šķērslis būt aktīvam ziemā

Projekta ietvaros pašvaldības ēkai “Upeskrasti”, kas atrodas Bārtas upes krastā, tika nosiltinātas sienas un jumts, kā arī rekonstruēta apkures sistēma ar mērķi izmantot ēku brīvā laika pavadīšanai rudens/ziemas sezonā.

Kāp kalnā Nīcas sporta hallē!

Iegādāta un uzstādīta alpīnisma siena Nīcas jaunajā sporta hallē. Projekta tiešie labuma guvēji būs visi Nīcas novada iedzīvotāji vecumā no 5 gadiem līdz vecumam, kurā veselība atļauj nodarboties ar šāda veida aktivitātēm, aptuveni 2000 iedzīvotāji.

Sporta rezultātu elektroniskās uzskaites aprīkojuma un metāla gājēju barjeru iegāde

Projektā iegādāts sporta rezultātu elektroniskās uzskaites aprīkojums un metāla gājēju barjeras, kas nodrošinās efektīvāku un drošāku pasākumu rīkošanu, kā arī dos iespēju pilnveidot un dažādot aktīvās atpūtās iespējas iedzīvotājiem.

Kafejnīcas, tūrisma inventāra nomas un informācijas punkta izveide Bernātos

Tautas tērpu iegāde Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava”

Izgatavoti 12 Bārtas tautas tērpu komplekti un apavu komplekti Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava”.

Sintētiskā seguma piegāde un uzstādīšana vieglatlētikas laukuma skrejceļam

Projekta ietvaros uzklāts sintētiskais segums vieglatlētikas skrejceļam ( ~ 1350 m2) Grobiņas pilsētas stadionam. Tas veicinās sporta attīstību, veselīga dzīves veida ievērošanu novada iedzīvotāju vidū un dažādos brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Antropogēnās slodzes samazināšana Plienkalnu ūdenskrātuves teritorijā, Medzes pagasta Grobiņas novadā

Pielnkalnu ūdenskrātuves apkārtnē atjaunot esošos piebraucamos ceļus ar kopgarumu 280 m, kā arī uzstādīt jaunus infrastruktūras elementus – vienu gājēju laipu, vienu pontona platformu ar laipu, piecas ugunskura vietas un vienu nojumi malkas uzglabāšanai. Par projektu var lasīt arī portālā liepajniekiem.lv “Labiekārto Plienkalnu ūdenskrātuves teritoriju”.

Velonovietņu izgatavošana un uzstādīšana Grobiņā

Projekta mērķis: Izgatavotas un uzstādītas sešas oriģinālas un unikālas velonovietnes pie sabiedrībai nozīmīgiem un tūristiem saistošiem publiskās infrastruktūras objektiem Grobiņā, tādējādi uzlabojot publisko un tūrisma pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, sekmējot velotūrisma infrastruktūras attīstību un veicinot vietējās teritorijas sakārtošanu.

Vikingu laika kuģu būves pamatprincipi informatīvi izglītojošā vides objektā

Izgatavots un uzstādīts vikingu laika kuģa daļējs prototips, kurš papildināts ar 4 informatīvi izglītojošiem stendiem, tādējādi radot unikālu, saistošu un brīvi pieejamu vides objektu Grobiņas novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī veicinot apkārtējas vides sakārtošanu un tūristu piesaistes objektu saraksta paplašināšanos.

Plienkalnu ūdenskrātuves labiekārtošana

Projektā labiekārtota iecienītā atpūtas vieta pie Plienkalnu ūdenskrātuves, kur tika izveidotas trīs atpūtas vietas ar galdiem un soliem no masīvkoka un atkritumu tvertnēm.

Arborista pakalpojumi Ilzes Rožlapas jaunizveidotajā uzņēmumā

Projektā iegādāts aprīkojums – vairāki motorzāģi, krūmgriezis, arborista aprīkojums, lai sniegtu kvalitatīvu arborista pakalpojumu Liepājas rajoan partnerības teritorijā un ārpus tās.

Sporta inventāra iegāde Grobiņas sporta centram

Grobiņas sporta centrā iegādāti un uzstādīti trīs jauni kardiotrenažieri – viens skrejceļu un divus spinig tipa velotrenažierus, kas sniegs tuvumā esošajiem iedzīvotājiem un iebraucējiem iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku, veicinot sabiedrības iesaistīšanos dažādās aktivitātēs un vietas potenciāla izmantošanu.

Koncertflīģeļa iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai

Projektā iegādāts koncertflīģelis Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai, lai sekmētu bērnu muzikālo izglītošanu.

Sadzīves pakalpojuma centra izveide Gaviezes pagastā

Izveidots sadzīves pakalpojumu centrs Gaviezes pagastā, kā ietvaros tiks veidota koplietošanas dušas telpa, atbilstoši higiēnas prasībām, un izvietots veļas mazgājamais automāts un žāvētājs.

Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums “No 0-100”

Izveidot jaunu sabiedrisku aktivitāti Purmsātu ciema iedzīvotājiem āra apstākļos – sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu no dzimšanas līdz sirmam vecumam “No 0-100”. Tas paredz papildināt laukuma aprīkojumu ar mūsdienīgām iekārtām – bizbizmārītes šūpoles vecumam no 0 līdz 5, tīklu piramīda, šūpoles “Stārķa ligzda”, trenažieris “Gājējs” un “Monkey bars”, kas nodrošinās bezmaksas veselīga, saturīga brīvā […]

Trenažieru iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai

Projektā iegādāti 15 trenažieri, gumijas segums un mūzikas iekārta, kas izvietoti Nīcas sporta hallē, lai sniegtu iedzīvotājiem plašākas iespējas fiziskajām aktivitātēm.