Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai 2015–2020

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta Eiropas politiku lauku attīstības jomā. Tas šajā nolūkā finansē lauku attīstības programmas Savienības dalībvalstīs un reģionos. Programmas tiek izstrādātas, sadarbojoties Eiropas Komisijai un dalībvalstīm, ņemot vērā Padomes pieņemtās stratēģiskās pamatnostādnes lauku attīstībai, kā arī valstu stratēģijas plānos paredzētās prioritātes.

Avots ec.europa.eu (2021. gada 22. decembris)

2018. gads: 4. kārta

4. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums: 55 029,33 EUR.

Nr.p.k.Pieteikuma nr. VRGPubliskais finansējums €Vidējais punktu skaits
12018/AL13/4/A019.21.03/518645.6126.67
22018/AL13/4/A019.21.03/315231.8125.17
32018/AL13/4/A019.21.03/47551.6124.17
42018/AL13/4/A019.21.03/223100.923.67
52018/AL13/4/A019.21.03/64000022.33
62018/AL13/4/A019.21.03/143806.8118.33

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content