Sākums » Projektu iesniedzējiem » EJZF 2015–2020 » Projektu konkursu sludinājumi

Projektu konkursu sludinājumi

logo_EJZF

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gadā no 29. maija līdz  29, jūnijam.
7. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 801 235,44 EUR.

Iepazīties ar pilnu dokumentu


Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Iepazīties ar pilnu dokumentu.


Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Valsts un Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Iepazīties ar pilnu dokumentu.