Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 2015–2020

EJZF ir jauns fonds ES jūrlietu un zivsaimniecības politikas īstenošanai 2014.–2020. gadā. Tas ir viens no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem. (..) 2014.–2020. gada plānošanas periodā vispārīgie noteikumi par EJZF ir iekļauti Kopīgo noteikumu regulā (Nr. 1303/2013), kurā ir paredzētas vispārējas prasības attiecībā uz visiem ESI fondiem.

Avots ec.europa.eu (2021. gada 22. decembris)

2018. gads: 4. kārta

M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 259 587,90 EUR

Nr.p.k.Pieteikuma nr. VRGPubliskais finansējums €Vidējais punktu skaits
12018/FL03/4/F043.02.05/339099,217,5
22018/FL03/4/F043.02.05/67960016,83
32018/FL03/4/F043.02.05/122496,7515,833
42018/FL03/4/F043.02.05/422732,812,5
52018/FL03/4/F043.02.05/559645,3812,33
62018/FL03/4/F043.02.05/2-neatbilst

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content