Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 2015–2020

EJZF ir jauns fonds ES jūrlietu un zivsaimniecības politikas īstenošanai 2014.–2020. gadā. Tas ir viens no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem. (..) 2014.–2020. gada plānošanas periodā vispārīgie noteikumi par EJZF ir iekļauti Kopīgo noteikumu regulā (Nr. 1303/2013), kurā ir paredzētas vispārējas prasības attiecībā uz visiem ESI fondiem.

Avots ec.europa.eu (2021. gada 22. decembris)

2017. gads: 3. kārta

Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. Publiskais finansējums 1 138 859,69 €.

Nr.p.k.Pieteikuma nr. VRGPubliskais finansējums €Vidējais punktu skaitsVRG atzinums
12017/FL03/3/F043.02.07/227000016.5atbilst
22017/FL03/3/F043.02.07/13859.7214.5atbilst
32017/FL03/3/F043.02.07/643 978,8514atbilst
42017/FL03/3/F043.02.07/79286.9513.93atbilst
52017/FL03/3/F043.02.07/843 885,5613.83atbilst
62017/FL03/3/F043.02.07/145000013.33atbilst
72017/FL03/3/F043.02.07/1324 250,3212.83atbilst
82017/FL03/3/F043.02.07/5226 711,1212.67atbilst
92017/FL03/3/F043.02.07/420 516,1512.17atbilst
102017/FL03/3/F043.02.07/319 439,8111.83atbilst
112017/FL03/3/F043.02.07/1056 104,7110.83atbilst
122017/FL03/3/F043.02.07/9112 160,1610atbilst
132017/FL03/3/F043.02.07/1107neatbilst
142017/FL03/3/F043.02.07/1205.5neatbilst
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content