Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 2015–2020

EJZF ir jauns fonds ES jūrlietu un zivsaimniecības politikas īstenošanai 2014.–2020. gadā. Tas ir viens no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem. (..) 2014.–2020. gada plānošanas periodā vispārīgie noteikumi par EJZF ir iekļauti Kopīgo noteikumu regulā (Nr. 1303/2013), kurā ir paredzētas vispārējas prasības attiecībā uz visiem ESI fondiem.

Avots ec.europa.eu (2021. gada 22. decembris)

2016. gads: 1. kārta

2. mērķis: Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.

1. rīcība – Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos. Pieejamais finansējums € 495980,00.

Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numursPubliskais finansējumsIegūtie punktiVērtējums
2016/FL03/1/F0430.02.01/43497919pozitīvs

2016/FL03/1/FO430.02.01/125838,5914pozitīvs

2016/FL03/1/F0430.02.01/668520,613.83pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.01/54000013.67pozitīvs

2016/FL03/1/F0430.02.01/38000010.67negatīvs

2016/FL03/1/F0430.02.01/2800007.5negatīvs

2. rīcība – Darbības dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Pieejamais finansējums € 425125,00.

Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numursPubliskais finansējumsIegūtie punktiVērtējums
2016/FL03/1/F043.02.02/467912.0422.33pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.02/38000014.33pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.02/13212.0113.33pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.02/2 41429.368negatīvs

2016/FL03/1/F043.02.02/563777.230negatīvs

3. rīcība – Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. Pieejamais finansējums € 141710,00.

Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numursPubliskais finansējumsIegūtie punktiVērtējums
2016/FL03/1/F043.02.03/18535612.5pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.03/2234006.5negatīvs

4. rīcība – Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. Pieejamais finansējums € 345270,00.

Rādīt/slēpt tabulu
Projekta numursPubliskais finansējumsIegūtie punktiVērtējums
2016/FL03/1/F043.02.04/176791.5613.33pozitīvs

2016/FL03/1/F043.02.04/241444.9411.17negatīvs

2016/FL03/1/FO43.02.04/389582.375.67negatīvs

 “Liepājas rajona partnerības darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000002

logo-2024-kopa

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Copyright © 2024
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Partnerības mājas lapā tiek izmantas sīkdatnes – Sīkdatņu politika un Personas datu apstrādes privātuma politika.
Piekrītu
Skip to content