Sākums » Prezentācijas » Prezentācijas no apmācību semināriem

Prezentācijas no apmācību semināriem

Semināra datums: 2012.gada 14.marts.LEADER programma – lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. 2012. gada 14. marts.

LEADER programma – dzīves kvalitātes uzlabošanai laukos. 2012. gada 15. marts.

EZF atbalsts projektu īstenošanai zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās. 2012. gada 16. marts.

bike seat