Partnerības teritorija

Liepājas rajona partnerības teritorija atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā un robežojas ar Lietuvu, kā arī ar Ventspils, Saldus un Kuldīgas novadu. Teritorijai ir tieša pieeja Baltijas jūrai, piekrastes kopgarums – 111,28  km. Partnerības teritorijā atrodas Kurzemes augstākais punkts – Krievu kalns (189 m). Lielākais ūdens noteces baseins ir Bārtas upei, četri lielākie ezeri – Liepājas, Papes, Tosmares un Durbes. Teritorija ir Dienvidkurzemes novads, kuru veido astoņas bijušo novadu pašvaldības – Aizputes, Grobiņas, Priekules, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes un Vaiņodes. Dienvidkurzemes kopējā teritorijas platība ir 3629,55 km². 2021. gadā iedzīvotāju skaits – 35147.  Rīcības programmas īstenošanas ietvaros Partnerības teritorijā ietilpst arī Liepājas pilsēta. Liepājas platība ir 60,37 km2,  tai ir 17,9 km gara robeža ar Baltijas jūru, no kuras 6,4 km atrodas ostas teritorijā. Pilsētas dienvidu daļā atrodas līdz 200 m plata pludmale ar smalku, baltu smilti, savukārt pilsētas ziemeļu piekrastes daļa ir akmeņaina. Iedzīvotāju skaits 2021. gadā – 75174.

Liepājas pilsēta (17,36 km) ) atrodas Baltijas jūras piekrastē, kura tiek uzskatīta par vienu no dabas bagātībām Partnerības teritorijā. Partnerības teritorijā (izņemot Liepājas pilsētu) reģistrētas 314 biedrības un nodibinājumi. Liepājas pilsētā no 973 biedrībām 5 ir ar zivsaimniecību saistītas biedrības. Partnerības teritorijas novados reģistrēts 3651 uzņēmums – SIA, individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zvejnieku, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības. No tām 3296 ir mazie un vidējie uzņēmēji, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70000 eiro. Piekrastes novados un Liepājas pilsētā pēc LURSOFT datiem reģistrēti 59 uzņēmumi, kuru darbības joma ir zivsaimniecība un zveja.  Partnerības teritorijas novados reģistrētas 92 tūrisma mītnes ar 2025 gultasvietām. Pēc PVD datiem teritorijā reģistrēti 60 mājražotāji.

Administratīvi teritoriālā reforma

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka no 2021. gada 1. jūlija tiek izveidota jauna administratīvā teritorija – Dienvidkurzemes novads, kas sastāv no astoņiem iepriekš esošiem novadiem –  Aizputes novada, Rucavas novada, Grobiņas novada, Pāvilostas novada, Durbes novada, Nīcas novada, Priekules novada, Vaiņodes novada:

  • Aizputes novads –  Aizputes pilsēta, Aizputes pagasts, Cīravas pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts
  • Rucavas novads – Dunikas pagasts, Rucavas pagasts
  • Grobiņas novads – Grobiņas pilsēta, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts, Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts
  • Pāvilostas novads – Pāvilostas pilsēta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts
  • Durbes novads – Durbes pilsēta,  Durbes pagasts, Dunalkas pagasts, Vecpils pagasts, Tadaiķu pagasts
  • Nīcas novads – Nīcas pagasts, Otaņķu parasts
  • Priekules novads – Priekules pilsēta,  Priekules pagasts, Virgas pagasts, Bunkas pagasts, Kalētu pagasts, Gramzdas pagasts
  • Vaiņodes  novads – Vaiņodes pagasts, Embūtes pagasts
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content