Lai kļūtu par biedrības "Liepājas rajona partnerība" biedru, ir jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums. Dokuemtts jāsūta partnerības uz adresi vai elektroniski info@lrpartneriba.lv. Biedrība "Liepājas rajona partnerība" Krasta iela 12 Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430