Sākums » Jaunumi » Projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta

Projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 28. marta līdz 28. aprīlim.

3. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:

  • M2/R1 – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.
    Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums: 289 821,95 EUR
  • M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
    Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 1 138 859,69 EUR

Projektu īstenošanas termiņi:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Iepazīties ar pilnu dokumentu.

bike seat