Sākums » Jaunumi » Projektu iesniegumu 2. kārta ir noslēgusies

Projektu iesniegumu 2. kārta ir noslēgusies

Ir noslēgusies projektu iesniegumu 2. kārta!

ELFLA rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai” iesniegti 53 projektu pieteikumi.
Izsludinātais finansējums 631 244,61 EUR.
Pieprasītais finansējums 1 482 905,15 EUR.

EJZF rīcībā “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē” iesniegts 21 projektu pieteikums.
Izsludinātais finansējums 614 225,00 EUR.
Pieprasītais finansējums 950 274,55 EUR.

bike seat