Sākums » Jaunumi » Noslēgusies EJZF projektu konkursa 6.kārtas projektu iesniegšana

Noslēgusies EJZF projektu konkursa 6.kārtas projektu iesniegšana

2019. gada 19. novembrī ir noslēgusies biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārta Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

M3/R1 – “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē” iesniegti 11 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 631 195,67 eiro.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) izsludinātais finansējums: 566 832,21 eiro.

M3/R2 – “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” iesniegti 5 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 352 477,51 eiro.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) izsludinātais finansējums: 377 888,14 eiro.

bike seat