2014. gads 5. kārta

Pieteikuma numursProjekta iesniedzējs Projekta nosaukumsKārtaApstiprinātā summa EUR
14-02-ZL14-Z401201-000009BDR sporta un tūrisma biedrība "Ods"Bārtas upes pieejamības nodrošināšana laivotājiem, makšķerniekiem un citiem interesentiem.52555.52
14-02-ZL14-Z401201-000002BDR tūrisma klubs "OGA"Aktīvā tūrisma pakalpojumu attīstība Ālandes upes krastā- loku šaušanas sektora izveide54557.04
14-02-ZL14-Z401201-000007ZS Liepājas rajona Vaiņodes pagasta zemnieku saimniecība "Kalēji-5"Aktīvās atpūtas vieta "Gailišķe" attīstība un pilnveidošana51409.11
14-02-ZL14-Z401201-000008BDR "Rob-Lanka"Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošana514208.27
14-02-ZL14-Z401201-000003Nīcas novada attīstības biedrībaNīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu dažādošanu58365.92
14-02-ZL14-Z401201-000001SIA "Āķagals"Tūrisma pakalpojumu klāsta dažādošana viesu mājā Āķagals55286.96
14-02-ZL14-Z401201-000004SIA "Western express"Tūrisma pakalpojumu dažādošana izveidojot ūdens atpūtas un sporta kompleksu515539.12
14-02-ZL14-Z401201-000014BDR "Rucavas novada lauku attīstības biedrība"Aktīvā tūrisma piedāvājuma dažādošana un pilnveidošana Papes ezerā63708.05
14-02-ZL14-Z401201-000012BDR "Rob-Lanka"Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa materiālās bāzes papildināšana63068.05
14-02-ZL14-Z401201-000013ZS "Brieži-5"Ar zivsaimniecību saistītu tūrisma infrastruktūras izveide īpašumā Brieži-563458.84
14-02-ZL14-Z401201-000010Nīcas novada attīstības biedrībaNīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu attīstība62359.8
15-02-ZL14-Z401201-000001SIA "Piestātne 85"Ar zivsaimniecību saistītu tūrisma pakalpojumu attīstības 2. kārta79753.15
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content