11. aprīlis, 2023 – ELFLA projektu konkursu sludinājumi

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2023. gada 12. maija līdz 12. jūnijam.
11. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 201 268,28 EUR
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Projektu īstenošanas termiņš:projektu īstenošanas termiņš ir 2023. gada 31. decembris.

Kontaktinformācija

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”
Krasta iela 12, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

Kontakttālruņi:
Inita Ate, +371 26595623 
Santa Brāle, +371 29164833 
E-pasts info@lrpartneriba.lv

  • Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.lv
  • Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv
  • Projektu iesniegums iespējams iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv

Iepazīties ar visu sludinājumu (PDF).

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content