Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Iepazīties ar pilnu dokumentu.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content