Sākums » ELFLA 2015–2020 projektu konkursi » Biedrības “Liepājas rajona partnerība” paziņojums

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” paziņojums

Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Iepazīties ar visu paziņojumu.