2. decembris, 2020 – EJZF projektu konkursu sludinājumi

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021. gada 4.janvāra līdz 2021. gada 4. februārim.

8. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:
M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) finansējums: 2 807 988,93 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R2EJZF
Rīcības nosaukumsAtbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā
MērķisVeicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.
Kārtai piešķirtais finansējums2 807 988,93 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam650 000 EUR – pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte90% – sabiedriskā labuma projektiem
Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts1. aktivitāte Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

Aktivitātes ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu, infrastruktūras projekti, kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti ,uzlabo piekļuvi Baltijas jūrai un zivsaimniecības uzņēmumiem.

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.
Iesniedzēji-piekrastes pašvaldības.
Projektu īstenošanas teritorijaPāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta.

Pilns sludinājuma paziņojums ir skatāms šajā dokumentā.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content