stadions-1200x800
Projekta ietvaros uzklāts sintētiskais segums vieglatlētikas skrejceļam ( ~ 1350 m2) Grobiņas pilsētas stadionam. Tas veicinās sporta attīstību, veselīga dzīves veida ievērošanu novada iedzīvotāju vidū un dažādos brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta nosaukums: Sintētiskā seguma piegāde un uzstādīšana vieglatlētikas laukuma…
plienkalni
Pielnkalnu ūdenskrātuves apkārtnē atjaunot esošos piebraucamos ceļus ar kopgarumu 280 m, kā arī uzstādīt jaunus infrastruktūras elementus – vienu gājēju laipu, vienu pontona platformu ar laipu, piecas ugunskura vietas un vienu nojumi malkas uzglabāšanai. Par projektu var lasīt arī portālā…
velo-1200x800
Projekta mērķis: Izgatavotas un uzstādītas sešas oriģinālas un unikālas velonovietnes pie sabiedrībai nozīmīgiem un tūristiem saistošiem publiskās infrastruktūras objektiem Grobiņā, tādējādi uzlabojot publisko un tūrisma pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, sekmējot velotūrisma infrastruktūras attīstību un veicinot vietējās teritorijas sakārtošanu. Projekta nosaukums:…
vikingi-1200x800
Izgatavots un uzstādīts vikingu laika kuģa daļējs prototips, kurš papildināts ar 4 informatīvi izglītojošiem stendiem, tādējādi radot unikālu, saistošu un brīvi pieejamu vides objektu Grobiņas novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī veicinot apkārtējas vides sakārtošanu un tūristu piesaistes objektu saraksta…
plienkanlni-1200x800
Projektā labiekārtota iecienītā atpūtas vieta pie Plienkalnu ūdenskrātuves, kur tika izveidotas trīs atpūtas vietas ar galdiem un soliem no masīvkoka un atkritumu tvertnēm. Projekta nosaukums: Plienkalnu ūdenskrātuves labiekārtošana Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome Publiskais finasējums: 2161,44 € Adrese: Plienkalnu ūdenskrātuve,…
grobina-1200x800
Projektā iegādāts aprīkojums – vairāki motorzāģi, krūmgriezis, arborista aprīkojums, lai sniegtu kvalitatīvu arborista pakalpojumu Liepājas rajoan partnerības teritorijā un ārpus tās. Projekta nosaukums: Arborista pakalpojumi Ilzes Rožlapas jaunizveidotajā uzņēmumā Projekta īstenotājs: Ilze Rožlapa Publiskais finasējums: 6315,39 € Juridiskā adrese: Lielā…
grobina2-1200x800
Grobiņas sporta centrā iegādāti un uzstādīti trīs jauni kardiotrenažieri – viens skrejceļu un divus spinig tipa velotrenažierus, kas sniegs tuvumā esošajiem iedzīvotājiem un iebraucējiem iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku, veicinot sabiedrības iesaistīšanos dažādās aktivitātēs un vietas potenciāla izmantošanu. rojekta nosaukums:…
fligelis-1200x800
Projektā iegādāts koncertflīģelis Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai, lai sekmētu bērnu muzikālo izglītošanu. Projekta nosaukums: Koncertflīģeļa iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome Publiskais finasējums: 10 127,70 EUR Projekta adrese: M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas…
amuli-1200x800
Izveidots sadzīves pakalpojumu centrs Gaviezes pagastā, kā ietvaros tiks veidota koplietošanas dušas telpa, atbilstoši higiēnas prasībām, un izvietots veļas mazgājamais automāts un žāvētājs. Projekta nosaukums: Sadzīves pakalpojuma centra izveide Gaviezes pagastā Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome Publiskais finasējums: 9186,19 € Juridiskā…
purmsati-1200x800
Izveidot jaunu sabiedrisku aktivitāti Purmsātu ciema iedzīvotājiem āra apstākļos – sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu no dzimšanas līdz sirmam vecumam “No 0-100”. Tas paredz papildināt laukuma aprīkojumu ar mūsdienīgām iekārtām – bizbizmārītes šūpoles vecumam no 0 līdz 5, tīklu…
nica3-1200x800
Projektā iegādāti 15 trenažieri, gumijas segums un mūzikas iekārta, kas izvietoti Nīcas sporta hallē, lai sniegtu iedzīvotājiem plašākas iespējas fiziskajām aktivitātēm. Projekta nosaukums: Trenažieru iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai Projekta īstenotājs: Nīcas novada dome Publiskais finasējums: 13 904,76 € Projekta…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content