unnamed
Nodrošināt sociālo iekļaušanos un uzlabot lauku dzīves telpu, padarot to draudzīgāku un pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, labiekārtojot Durbes pilsētas stadionu ar sporta inventāru, kurš piemērots arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem, un izveidojot skeitparku. Projekta nosaukums: Durbes stadiona labiekārtošana…
liegi-1200x800
Tautastērpu komplektu papildināšana vidējās paaudzes deju kolektīvam “RE, KĀ -Lieģi” ar jauniem brunčiem, blūzēm un aubēm. Projekta nosaukums: Biedrības “Re,Kā- Lieģi” darbības nodrošināšana Projekta īstenotājs: BDR “RE, KĀ-Lieģi” Publiskais finasējums: 1630,80 € Projekta adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts,…
gramzda-nica-1200x800
Atjaunots Gramzdas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts. Projekta nosaukums: Gramzdas baznīcas atjaunošana Gramzdas pagastā, Priekules novadā “Lai top Gramzdas baznīcas jumts!” Projekta īstenotājs: Gramzdas evanģēliski luteriskā draudze Publiskais finasējums: 9047,49 € Projekta adrese: “Gramzdas mācītāja ferma”, Gramzdas pagasts, Priekules novads Kontaktpersona:…
kalvene-1200x800
Veicināt un dažādot Kalvenes pagasta iedzīvotāju iespējas veselīgi atpūsties, aprīkojot aktīvās atpūtas laukumu ar sešiem āra trenažieriem. Projekta nosaukums:Veselīgas atpūtas un sporta infrastruktūras izveide Kalvenes pagastā Projekta īstenotājs: Aizputes novada dome Publiskais finasējums: 6311,86 € Projekta adrese: “1905.-1945.gada piemineklis”, Kalvenes…
nica2-1200x800
Izveidot jaunu brīvā laika pavadīšanas objektu Nīcas novadā, uzstādot 11 publiski pieejamus brīvdabas trenažierus un labiekārtojot to uzstādīšanas teritoriju, tādējādi dodot iespēju iedzīvotājiem un citiem interesentiem aktīvi un veselīgi pavadīt laiku svaigā gaisā, veicinot viņu fiziskās veselības uzlabošanu, kā arī…
vecpils-1200x800
Radīt pievilcīgu, mūsdienu prasībām aprīkotu vidi liela mēroga autosporta sacensību rīkošanai, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību ikvienam apmeklētājam. Projekta nosaukums: Vecpils autotrases attīstība Projekta īstenotājs: BDR “SK Vecpips” Publiskais finasējums: 16457,40 € Projekta adrese: ” Vītiņi”, Vecpils pagasts, Durbes novads Kontaktpersona:…
priekule4-1200x800
Projektā izveidots tenisa laukums ar kvalitatīvu segumu pie Priekules vidusskolas un iegādāta tenisa bumbiņu metēja mašīna, kas ļauj arī vienatnē nodarboties ar tenisa spēli. Projekta nosaukums: Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde…
gaismas
Priekules kultūras namam iegādātas skaņas un gaismas iekārtas, lai varētu kvalitatīvi un mūsdienīgi realizēt kultūras produktu piedāvājumu Priekules novadā, kultūras namā darbojas 7 pašdarbības kolektīvi ar 143 dalībniekiem. Projekta nosaukums: Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules…
priekule-21200x800
Izveidojot ielu tirdzniecības laukumu ar nojumi, stāvlaukumu un sabiedrisko tualeti, radīta iespēja novada zemniekiem, mājražotājiem un citiem uzņēmējiem realizēt savu produkciju tuvāk pircējam un pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iegādāties vietējo uzņēmēju ražojumus. Projekta nosaukums: Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde…
upeskasti-1200x800
Projekta ietvaros pašvaldības ēkai “Upeskrasti”, kas atrodas Bārtas upes krastā, tika nosiltinātas sienas un jumts, kā arī rekonstruēta apkures sistēma ar mērķi izmantot ēku brīvā laika pavadīšanai rudens/ziemas sezonā. Projekta nosaukums: Aukstums vairs nav šķērslis būt aktīvam ziemā Projekta īstenotājs:Nīcas…
nica-1200x800
Iegādāta un uzstādīta alpīnisma siena Nīcas jaunajā sporta hallē. Projekta tiešie labuma guvēji būs visi Nīcas novada iedzīvotāji vecumā no 5 gadiem līdz vecumam, kurā veselība atļauj nodarboties ar šāda veida aktivitātēm, aptuveni 2000 iedzīvotāji. Projekta nosaukums: Kāp kalnā Nīcas…
priekule-1200x800
Projektā iegādāts sporta rezultātu elektroniskās uzskaites aprīkojums un metāla gājēju barjeras, kas nodrošinās efektīvāku un drošāku pasākumu rīkošanu, kā arī dos iespēju pilnveidot un dažādot aktīvās atpūtās iespējas iedzīvotājiem. Projekta nosaukums: Sporta rezultātu elektroniskās uzskaites aprīkojuma un metāla gājēju barjeru…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content