1-elfla-projekti-1200x800
Skaņu radošu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas Mežaparkā, kas veicinās kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību, dabas objekta sakārtošanu jauna veselības un tūrisma pakalpojuma pieejamībai. Izveidoti skaņu radošu izturīgi objekti parkā 1km garumā, lai staigāšana, atpūta būtu interesantāka,…
dunakla-1200x800
Veidot atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu Dunalkas centra bērniem, tādējādi radot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un veicināt bērnu attīstību. Projekta nosaukums: Bērnu rotaļu laukumu izveide Dunalkā Projekta īstenotājs: Durbes novada dome Publiskais finasējums: 23100,90 € Projekta adrese: “Straumes”, Dunalkas…
stendi-1200x800
Projekta ietvaros izgatavoti un uzstādīti 6 Grobiņas arheoloģiskā ansambļa informācijas stendi, nodrošinot līdz šim nebijuša, unikāla kultūrvēsturiskā materiāla izklāstu atbilstoši katrai Grobiņas arheoloģiskā ansambļa vietai divās valodās – latviešu un angļu. Līdz ar to var droši apgalvot, ka plānotie informācijas…
marsils-1200x800
Projekta mērķis ir izveidot autentiskus Alsungas novada tautas tērpus deju kolektīvam “Mārsils”, lai sekmētu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstību, audzināt patriotiskās vērtības , veicināt Latvijas kultūrvērtību popularitāti Pāvilostas novadā. Projekta nosaukums: Alsungas tautastērpa izgatavošana Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvam…
grobina-1200x800
Izveidots aktīvās atpūtas laukums Grobiņas pagasta Cimdenieku ciemā, uzstādot 4 jaunus sporta/aktīvās atpūtas elementus, kur vietējiem bērniem un jauniešiem t.sk. bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku sportiskā garā. Projekta nosaukums: Bērnu aktīvās atpūtas…
cimdinieki-1200x800
Izveidots aktīvās atpūtas laukums Grobiņas pagasta Cimdenieku ciemā, uzstādot 4 jaunus sporta/aktīvās atpūtas elementus, kur vietējiem bērniem un jauniešiem t.sk. bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku sportiskā garā. Projekta nosaukums: Bērnu aktīvās atpūtas…
Attīstīt dabas tūrisma infrastruktūru Kazdangas parkā, izbūvējot jaunu būvi pāri Dzirnezeram – gājēju tilts, laipa un skatu tornis – izveidojot ekonomiski aktīvu vietu Kurzemes reģionā, izmantojot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu. Projekta nosaukums: Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā…
rucava2-1200x800
Pie esošā bērnu dārza “Zvaniņš” izveidots jauns rotaļu laukums dažādām bērnu vecuma grupām 0-7 g.v., neatkarīgi no viņu garīgā un fiziskā veselības stāvokļa un norobežots ar sētu, jo blakus atrodas auto ceļš. Projekta nosaukums: Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas…
siksni-1200x800
Veikts Sikšņu bibliotēkas trīs telpu remonts, izveidojot drošu un estētisku vidi, lai dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēki varētu attīstīt savas personības izaugsmi (kultūra; mūžizglītība; saturīga brīvā laika pavadīšana). Telpas izmantojamas brīvā laika pavadīšanai, bērnu lasīšanas veicināšanai, gan kultūras pasākumu…
vainode-1200x800
Projekta mērķis ir izveidot publiski pieejamu bērnu rotaļu laukumu Vaiņodes centra parkā. Projekta nosaukums: Rotaļu laukuma būvniecība Vaiņodē Projekta īstenotājs: Vaiņodes novada dome Publiskais finansējums: 18645,61 EUR Projekta adrese: Raiņa iela 4, Vaiņode, Vaiņodes novads Kontaktpersona: Oskars Zvejs, t. 26360817
amuli-1200x800
Izveidots sadzīves pakalpojumu centrs Bārtas pagastā, kā ietvaros izveidota koplietošanas dušas telpa, atbilstoši higiēnas prasībām, un izvietots veļas mazgājamais automāts un žāvētājs. Projekta nosaukums:Sadzīves pakalpojuma centra izveide Bārtas pagastā Projekta īstenotājs: Grobiņas novada dome Publiskais finasējums: 14169,56 € Juridiskā adrese:…
dabastaka-1200x800
Projektā “Mūzikas dabas taka” Purmsātu muižas parka teritorijā izvietoti pieci āra mūzikas instrumenti – varavīksnes sambas, vertikālie zvani, lielā marimba, duo metalafons un spoguļzvani. Spēlējot šos āra instrumentus, kuri ir brīvi peieejami ikvienam lietotājam, veicina izpratni un mīlestība pret mūziku,…
logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content